կարևոր
3151 դիտում, 1 տարի առաջ - 2023-02-09 18:13
Հասարակություն

Հաստատվել են ուսուցչի հերթական ատեստավորման և տարածքային հանձնաժողովների գործունեության կարգերը

Հաստատվել են ուսուցչի հերթական ատեստավորման և տարածքային հանձնաժողովների գործունեության կարգերը

ՀՀ կառավարության այսօրվա նիստում հավանության է արժանացել հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի հերթական ատեստավորման և տարածքային հանձնաժողովների ստեղծման ու գործունեության կարգերի նախագիծը:

Կարգերով հստակեցվել են ատեստավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, ուսուցչին ատեստավորման արդյունքների մասին պատշաճ կերպով ծանուցելու, կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում յուրաքանչյուր ուսուցչի զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանելու վերաբերյալ անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման գործընթացները: Նոր կարգավորումներով ատեստավորման գործընթացում վարչարարությունը կրճատվում է, որն իրականացվում է թվայնացված եղանակով: 

Ուսուցչի հերթական ատեստավորում

Ատեստավորումն ուսումնական հաստատությունում զբաղեցրած պաշտոնին ուսուցչի մասնագիտական գիտելիքների, աշխատանքային կարողությունների և հմտությունների համապատասխանության որոշման գործընթացն է:

Ուսուցչի ատեստավորման ամբողջական շրջափուլը հինգ տարի է, որը բաղկացած է ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված՝ յուրաքանչյուր տարի իրականացվող վերապատրաստումներից: Ատեստավորումն իրականացվում է պարզ ընթացակարգով՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության սահմանած` ուսուցչի ատեստավորմանը ներկայացվող փաստաթղթերի ուսումնասիրության հիման վրա:

Ուսուցչի ատեստավորումն իրականացվում է ՀՀ մարզերում, Երևան քաղաքում, նախարարության ենթակայության ուսումնական հաստատությունների համար` նախարարությունում, փաստաթղթային ատեստավորման եղանակով՝ ուսուցչի ատեստավորման տարածքային հանձնաժողովի կողմից:

Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենն ատեստավորումից ոչ ուշ, քան երեք ամիս առաջ գրավոր ծանուցում է փաստաթղթային ատեստավորման և անցկացման ժամկետի մասին:

Ատեստավորման հանձնաժողովն անհատական քվեարկության միջոցով անդամների կեսից ավելի կողմ ձայներով որոշում է ընդունում յուրաքանչյուր ուսուցչի զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանելու վերաբերյալ: Ատեստավորվող ուսուցիչն իրավունք ունի ներկա գտնվելու իր զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանության մասին հարցի քննարկմանը և որոշման ընդունմանը։

Ատեստավորման հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրությունը ԿԳՄՍ նախարարության կայքում հրապարակվելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող է բողոքարկվել օրենքով սահմանված կարգով` ՀՀ կրթության տեսչական մարմին կամ դատական կարգով: Բողոքարկման հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա տեսչական մարմնի ղեկավարի կայացրած որոշումը ներկայացվում է ատեստավորման հանձնաժողովին՝ տվյալ ուսուցչի զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանության հարցը վերանայելու կամ որոշումն անփոփոխ թողնելու վերաբերյալ:

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստավորման տարածքային հանձնաժողովները

Ատեստավորման հանձնաժողովների գործունեության նպատակը հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի պարզ ընթացակարգով` փաստաթղթային եղանակով, ատեստավորում իրականացնելն է։ Ատեստավորման հանձնաժողովները երեք տարի ժամկետով և հասարակական հիմունքներով գործող մարմիններ են, որոնք բաղկացած են 5 անդամից:

Ատեստավորման հանձնաժողովները ձևավորվում են նախարարի հրամանով` տվյալ տարածքային կառավարման մարմնի ղեկավարի` մարզպետի, Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետի առաջարկության հիման վրա:

Ատեստավորման հանձնաժողովների կազմում կարող են ընդգրկվել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժներ, լիազոր մարմնի, տեղական ինքնակառավարման մարմնի, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից առաջադրման դեպքում՝ համապատասխան վարչական շրջանի կրթության ոլորտի և նախարարության աշխատողները։ Ատեստավորման հանձնաժողովները կազմվում են նախարարի երեք և լիազոր մարմնի երկու ներկայացուցիչներից:

Ատեստավորման հանձնաժողովների նիստերն իրավազոր են, եթե նիստերին մասնակցում է հանձնաժողովի անդամներից առնվազն չորսը: Հանձնաժողովների որոշումներն ընդունվում են անդամների կեսից ավելի կողմ ձայներով: